Barcelona

Gaudí

Exposició de 14 fotografies en paper químic de 40x50.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

joanbuxo@gmail.com